Září 1959

V Rychvaldě byla otevřena pobočka Lidové školy umění v Petřvaldě. Vyučovalo se v prostorách Hasičské zbrojnice a v tzv. "chudobinci", který stál na pozemku dnešního rychvaldského sídliště. Ředitelkou byla paní Libuše Čížková a k prvním učitelům patřili mimo jiné rychvaldští rodáci paní Dagmar Vítková a pan Rudolf Novák.

Září 1971

Nákladem 1.200.000,- Kč byla adaptována stará budova bývalé ZŠ a přidělena LŠU. Z Petřvaldu se sem přemístilo ředitelství a rychvaldská LŠU se stala školou kmenovou.

Září 1990

LŠU v Rychvaldě byla rozdělena na dvě samostatné školy - rychvaldskou a petřvaldskou. Dochází také ke změně názvu na "Základní umělecká škola Rychvald".

Leden 1995

ZUŠ Rychvald vstoupila do právní subjektivity.

Září 1995

Byla provedena plynofikace ZUŠ.

Září 1997

Kompletní rekonstrukcí koncertního sálu byla dokončena estetizace a přestavba celé školy (výměna oken, podlahových krytin, stropů, rekonstrukce tříd kolektivní výuky).

Rok 2004

V rámci péče o majetek školy byly provedeny tyto práce:

- sanace a izolace celého objektu proti zemní vlhkosti v hodnotě 510 000,- Kč

- oprava a nátěry okapů a střechy, vymalování budovy

- oprava septiku

Dále se uskutečnily tyto akce:

- otevřel se výtvarný obor a rozšířila se nabídka nástrojové výuky na pobočce v Dolní Lutyni

- konalo se otevření souborů "Lidová muzika", "klasická komorní hudba", moderní hudba" a znovuotevření dětského pěveckého sboru "Klíček"

Rok 2006

Otevření nového detašovaného pracoviště v Dětmarovicích (v budově ZŠ Dětmarovice).

Rok 2007

- otevření Literárně-dramatického oboru

- příprava otevření dalších detašovaných pracovišť (MŠ Dětmarovice, MŠ Dětmarovice - Koukolná, ZŠ Rychvald - Václav)

Rok 2008

- otevření dalších detašovaných pracovišť (MŠ Dětmarovice, MŠ Dětmarovice - Koukolná, ZŠ Rychvald - Václav)

Rok 2008

v tomto roce jsme oslavili 50 let naší školy