Vlasta Matonogová, ředitelka školy

Umění po staletí promlouvá k duším lidí, především však k těm, kteří jsou ochotni a připraveni je vnímat, ať už v bohatství hudby nebo barevnosti obrazů. Než člověk dospěje a pochopí onu hloubku a pravdivost, která je skryta ve skutečných skvostech hudby, literatury, výtvarného umění, architektury či tance, je před ním dlouhá cesta, na jejímž počátku stojíme my, učitelé základních uměleckých škol, a je jen na nás, jak přivítáme a povedeme naše malé adepty - budoucí vnímatele umění. Velice trpělivě a snášenlivě jim musíme předávat záblesky našeho vlastního poznání. A všichni ti z vás, kterých se umění jen letmo dotklo, vědí nejlépe, že není podstatné, kolika soutěží a přehlídek se zúčastnili, ale kam až ve svém poznání došli.

Koncert vítězů školního kola soutěží ZUŠ, vyhlášených MŠMT

Do školního kola soutěžního klání v oborech hra na klavír, hra na kytaru a hra na housle se přihlásilo celkem 30 žáků naší školy a 25 z nich získalo umístění. Přijďte si poslechnout výkony vybraných soutěžících na koncert vítězů školního kola s předáváním diplomů. Srdečně zveme všechny soutěžící, jejich rodiče, příbuzné i veřejnost!
plakát výsledky