Přehled oborů

Hudební obor

Přípravné studium 1 - 2 roky
I. stupeň 7 let
II. stupeň 4 roky
Studium pro dospělé 4 roky

Literárně - dramatický obor

Přípravné studium 1 - 2 roky
I. stupeň 7 let
II. stupeň 4 roky
Studium pro dospělé 4 roky

Výtvarný obor

Přípravné studium 1 - 2 roky
I. stupeň 7 let
II. stupeň 4 roky
Studium pro dospělé 4 roky