ŘEDITELKA


Vlasta Matonogová - ředitelka školy

Vlasta Matonogová

APROBACE - klavír

VYUČUJE - klavír

TELEFON - 777 268 969, 596 546 318

MAIL -

Absolvovala Státní konzervatoř v Ostravě, obor klavír; specializační umělecko-pedagogické studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Koncertní činnost s dvojnásobným laureátem Mezinárodní soutěže Pražské jaro, klarinetistou Petrem Bohušem. Působení v souboru lidových písní a tanců „Górník“, v letech 2002-2014 členka Rady města Rychvald, předsedkyně Kulturní komise města Rychvald od r. 1988 do r. 2014, v ZUŠ Rychvald od roku 1977, od roku 2004 ředitelka ZUŠ Rychvald.

V době nepřítomnosti ředitelky ji pro případ řešení mimořádných či operativních úkolů zastupuje Mgr. Radim Plšek (tel. 733 598 590), ekonomka ing. Šárka Zwardoňová zastupuje v komunikaci s nadřízenými orgány a veřejností. (tel. 596 546 318)


PEDAGOGICKÝ SBOR


Byrtusová Ester

APROBACE - klarinet

VYUČUJE - klarinet, saxofon, zobcová flétna

Absolventka Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, obor hra na klarinet (2009-2015). V rámci sebevzdělávání a získávání praxe se účastnila několika klarinetových seminářů a byla aktivním účastníkem několika kurzů. V ZUŠ Rychvald vyučuje hru na klarinet, saxofon a zobcovou flétnu.

Mgr. Černíková-Vjaclovská Lenka

APROBACE - hudební výchova pro SŠ, sbormistrovství, sólový zpěv

VYUČUJE - klavír, sólový zpěv, hudební nauka

Vysoká škola pedagogická OU, obor I. stupeň ZŠ, specializace hudební výchova, Vysoká škola pedagogická OU, obor sbormistrovství – hudební výchova pro SŠ, státnice z klavíru, zpěvu, absolventka sbormistrovských kurzů v Hranicích na Moravě. Vedení dětského pěveckého sboru Ostrčík na ZŠ Ostrčilova - Ostrava, spolupráce s dětským pěveckým sborem Mendíci ZŠ Krestova, koncertní činnost ve Vysokoškolském pěveckém sboru OU, vokální soubor „Jen tak kvintet“, spolupráce s pěveckým oddělením ZUŠ Ostrava Svinov.

Čerňavová Karolína

APROBACE - výtvarná výchova

VYUČUJE - výtvarná výchova

Faranová Jana

APROBACE - kytara

VYUČUJE - kytara

Po absolvování konzervatoře v Brně působila jako pedagog na několika Základních uměleckých školách, kde vyučovala hře na akordeon a kytaru. Velmi intenzivně se také věnovala výuce komorní hry a úpravám písní a drobných skladeb. Se svými žáky pak dosáhla nejednoho ocenění v nejrůznějších soutěžích. V posledních letech se také zabývá tvorbou drobných skladeb, převážně pro klávesové nástroje.

Indruchová Hana

APROBACE - housle

VYUČUJE - housle, zobcová flétna

Státní konzervatoř v Kroměříži, obor housle. Účinkuje ve folklórním souboru na Valašsku, folklórní hudbu propaguje i v Rychvaldě.

Koláska Karel

APROBACE - klavír

VYUČUJE - klavír, hudební nauka

TELEFON - 608 265 887

MAIL -

Absolvent Státní konzervatoře v Ostravě, obor klavír u paní profesorky Terezie Trösterové. V letech 1977-87 baskytarista souboru Věry Špinarové (Ivo Pavlík Orchestra, později Special), pak dramaturg Krajského kulturního střediska v Ostravě, učitel na ZUŠ v Orlové a ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, od roku 1999 do roku 2011 pianista, baskytarista a kontrabasista na mořských a říčních lodích, od září roku 2011 učitel hudby na ZUŠ Rychvald.

Kolesár Jiří

APROBACE - kytara

VYUČUJE - kytara

Mgr. Lesňák Jiří

APROBACE - kytara

VYUČUJE - kytara, hudební nauka

MgA. Molesworth Růžena

APROBACE - klavír

VYUČUJE - klavír, hudební nauka

Absolventka Hudební konzervatoře v Pardubicích a Fakulty umění Ostravské Univerzity. V zimním a letnim semestru akademického roku 2007- 2008 výměnný pobyt na Staatliche Hochschule für Musik Trossingen.Vyučovala na Základní umělecké škole v Chocni.

Monczková Martina

APROBACE - sólový zpěv

VYUČUJE - sólový zpěv

Janáčkova konzervatoř, obor zpěv. Účinkuje v operetním sboru ND Moravskoslezského Ostrava, na kulturních akcích města Rychvald.

Moravec Lukáš

APROBACE - LDO

VYUČUJE - LDO

Absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor: hudebně dramatické umění, ze třídy MgA. Josefa Nováka-Wajdy. Působí na muzikálové scéně divadla Jiřího Myrona. Na ZUŠ Rychvald vyučuje obor literárně - dramatický.

BcA. Ondečková Veronika

(t.č. na RD)

APROBACE - lesní roh

VYUČUJE - lesní roh, zobcová flétna, trubka, klavír, hudební nauka

TELEFON - 774 278 579

Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Fakulty umění při Ostravské univerzitě. Dlouhodobě spolupracuje s Národním divadlem Moravskoslezským.

Mgr. Plšek Radim

APROBACE - lesní roh

VYUČUJE - lesní roh, trubka, zobcová flétna

TELEFON - 733 598 590

MAIL -

/ zástup v případě dlouhodobé nepředvídané nepřítomnosti ředitelky v plném rozsahu; vedoucí hudebního oboru, koordinátor tvorby ŠVP /

Absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor hra na lesní roh, ze třídy Mgr. Karla Doležila. Působil na ZUŠ Heleny Salichové v Ostravě - Polance.

Mgr. Šmídová Kateřina

APROBACE - klavir

VYUČUJE - klavír

/ předseda předmětové komise klavírní sekce, koordinátor výroční zprávy UNESCO, vedoucí pobočky v Dolní Lutyni /

Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Umělecko - pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Vyučovala na ZUŠ v Jeseníku a na SZUŠ Musicale ve Studénce. Během studia na JKO se zúčastnila se Zdeňkou Gazdovou Schubertovy mezinárodní soutěže pro klavírní dua v Jeseníku (r. 1994 - 3.cena v ml. kategorii, r. 1995 - 1. cena v ml. kategorii). Na ZUŠ v Rychvaldě vyučuje hru na klavír. V rámci svého dalšího vzdělávání navštěvuje různé metodické semináře a klavírní kurzy.

Mgr. Šubertová Petra

APROBACE - klavír

VYUČUJE - klavír, hudební nauka

Vrbíková Hana

APROBACE - příčná flétna

VYUČUJE - příčná flétna, zobcová flétna

Absolventka gymnázia ve Frenštátě pod Radhoštěm (2006-2010) a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor hra na příčnou flétnu (2010-2016). V rámci sebevzdělávání a získávání praxe se pravidelně účastní flétnových seminářů a je aktivním účastníkem kurzů profesionálních flétnistů jak v ČR, tak v zahraničí. V poslední době také příležitostně spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Za velkou čest považuje možnost vystupovat s Českým národním symfonickým orchestrem, se kterým se od ledna roku 2016 účastní koncertního turné po Evropě se světoznámým italským skladatelem Ennio Morriconem.

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI


Ing. Zwardoňová Šárka

FUNKCE - účetní, personalista, administrativní pracovnice

TELEFON - 596 546 318

Mgr. Králík Jaroslav

FUNKCE - školník

TELEFON - 596 546 318

Polaczková Zuzana

FUNKCE - uklízečka

TELEFON - 596 546 318