ŘEDITELKA


Vlasta Matonogová - ředitelka školy

Vlasta Matonogová

APROBACE - klavír

VYUČUJE - klavír

TELEFON - 777 268 969, 596 546 318

MAIL -

Absolvovala Státní konzervatoř v Ostravě, obor klavír; specializační umělecko-pedagogické studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Koncertní činnost s dvojnásobným laureátem Mezinárodní soutěže Pražské jaro, klarinetistou Petrem Bohušem. Působení v souboru lidových písní a tanců „Górník“, v letech 2002-2014 členka Rady města Rychvald, předsedkyně Kulturní komise města Rychvald od r. 1988 do r. 2014, v ZUŠ Rychvald od roku 1977, od roku 2004 ředitelka ZUŠ Rychvald.

V době nepřítomnosti ředitelky ji pro případ řešení mimořádných či operativních úkolů zastupuje Mgr. Radim Plšek (tel. 733 598 590) nebo ekonomka ing. Šárka Zwardoňová (tel. 596 546 318)


PEDAGOGICKÝ SBOR


Mgr. Černíková-Vjaclovská Lenka

APROBACE - hudební výchova pro SŠ, sbormistrovství, sólový zpěv

VYUČUJE - klavír, sólový zpěv, hudební nauka

Vysoká škola pedagogická OU, obor I. stupeň ZŠ, specializace hudební výchova, Vysoká škola pedagogická OU, obor sbormistrovství – hudební výchova pro SŠ, státnice z klavíru, zpěvu, absolventka sbormistrovských kurzů v Hranicích na Moravě. Vedení dětského pěveckého sboru Ostrčík na ZŠ Ostrčilova - Ostrava, spolupráce s dětským pěveckým sborem Mendíci ZŠ Krestova, koncertní činnost ve Vysokoškolském pěveckém sboru OU, vokální soubor „Jen tak kvintet“, spolupráce s pěveckým oddělením ZUŠ Ostrava Svinov.

Čerňavová Karolína

APROBACE - výtvarná výchova

VYUČUJE - výtvarná výchova

Faranová Jana

APROBACE - kytara

VYUČUJE - kytara

Po absolvování konzervatoře v Brně působila jako pedagog na několika Základních uměleckých školách, kde vyučovala hře na akordeon a kytaru. Velmi intenzivně se také věnovala výuce komorní hry a úpravám písní a drobných skladeb. Se svými žáky pak dosáhla nejednoho ocenění v nejrůznějších soutěžích. V posledních letech se také zabývá tvorbou drobných skladeb, převážně pro klávesové nástroje.

Indruchová Hana

APROBACE - housle

VYUČUJE - housle, zobcová flétna

Státní konzervatoř v Kroměříži, obor housle. Účinkuje ve folklórním souboru na Valašsku, folklórní hudbu propaguje i v Rychvaldě.

Koláska Karel

APROBACE - klavír

VYUČUJE - klavír, hudební nauka

TELEFON - 608 265 887

MAIL -

Absolvent Státní konzervatoře v Ostravě, obor klavír u paní profesorky Terezie Trösterové. V letech 1977-87 baskytarista souboru Věry Špinarové (Ivo Pavlík Orchestra, později Special), pak dramaturg Krajského kulturního střediska v Ostravě, učitel na ZUŠ v Orlové a ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově, od roku 1999 do roku 2011 pianista, baskytarista a kontrabasista na mořských a říčních lodích, od září roku 2011 učitel hudby na ZUŠ Rychvald.

Kolesár Jiří

APROBACE - kytara

VYUČUJE - kytara

Mgr. Lesňák Jiří

APROBACE - kytara

VYUČUJE - kytara, hudební nauka

MgA. Molesworth Růžena

APROBACE - klavír

VYUČUJE - klavír, hudební nauka

Absolventka Hudební konzervatoře v Pardubicích a Fakulty umění Ostravské Univerzity. V zimním a letnim semestru akademického roku 2007- 2008 výměnný pobyt na Staatliche Hochschule für Musik Trossingen.Vyučovala na Základní umělecké škole v Chocni.

Monczková Martina

APROBACE - sólový zpěv

VYUČUJE - sólový zpěv

Janáčkova konzervatoř, obor zpěv. Účinkuje v operetním sboru ND Moravskoslezského Ostrava, na kulturních akcích města Rychvald.

BcA. Ondečková Veronika

(t.č. na MD)

APROBACE - lesní roh

VYUČUJE - lesní roh, zobcová flétna, trubka, klavír, hudební nauka

TELEFON - 774 278 579

Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Fakulty umění při Ostravské univerzitě. Dlouhodobě spolupracuje s Národním divadlem Moravskoslezským.

Mgr. Plšek Radim

APROBACE - lesní roh

VYUČUJE - lesní roh, trubka, zobcová flétna

TELEFON - 733 598 590

MAIL -

/ zástup v případě dlouhodobé nepředvídané nepřítomnosti ředitelky v plném rozsahu; vedoucí hudebního oboru, koordinátor tvorby ŠVP /

Absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor hra na lesní roh, ze třídy Mgr. Karla Doležila. Působil na ZUŠ Heleny Salichové v Ostravě - Polance.

Mgr. Rakus Eduard

APROBACE - klarinet

VYUČUJE - klarinet, akordeon, klavír, EKN, saxofon

Konzervatoř, obor klarinet. Janáčkova akademie muzických umění, prof. B. Koukal, obor klarinet. Působí jako člen operního orchestru ND Moravskoslezského. Účinkoval v hudbě Ministerstva vnitra, v posádkové hudbě Praha.

Rašková Hana

APROBACE - příčná flétna

VYUČUJE - příčná flétna, zobcová flétna

Absolventka gymnázia ve Frenštátě pod Radhoštěm (2006-2010) a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor hra na příčnou flétnu (2010-2016). V rámci sebevzdělávání a získávání praxe se pravidelně účastní flétnových seminářů a je aktivním účastníkem kurzů profesionálních flétnistů jak v ČR, tak v zahraničí. V poslední době také příležitostně spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Za velkou čest považuje možnost vystupovat s Českým národním symfonickým orchestrem, se kterým se od ledna roku 2016 účastní koncertního turné po Evropě se světoznámým italským skladatelem Ennio Morriconem.

Mgr. Šmídová Kateřina

APROBACE - klavir

VYUČUJE - klavír

/ předseda předmětové komise klavírní sekce, koordinátor výroční zprávy UNESCO, vedoucí pobočky v Dolní Lutyni /

Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Umělecko - pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Vyučovala na ZUŠ v Jeseníku a na SZUŠ Musicale ve Studénce. Během studia na JKO se zúčastnila se Zdeňkou Gazdovou Schubertovy mezinárodní soutěže pro klavírní dua v Jeseníku (r. 1994 - 3.cena v ml. kategorii, r. 1995 - 1. cena v ml. kategorii). Na ZUŠ v Rychvaldě vyučuje hru na klavír. V rámci svého dalšího vzdělávání navštěvuje různé metodické semináře a klavírní kurzy.

Mgr. Šubertová Petra

APROBACE - klavír

VYUČUJE - klavír, hudební nauka

Mgr. Verner Petr

APROBACE - LDO

VYUČUJE - LDO

Absolvent DiFa JAMU v Brně, obor Dramatické umění, zaměření dramatická výchova a UP v Olomouci, obor Český jazyk - učitelství pro 2. stupeň základních škol. Hostování v divadlech (Městské divadlo Brno, Divadlo v Řeznické, Divadlo Na Prádle), práce v amatérských divadelních souborech (Neklid, Delirium, Aureko), příležitostné moderování koncertů apod. Současně je zaměstnán jako učitel druhého stupně v Základní škole logopedické s.r.o. v Ostravě - Hrabové a učitel literárně dramatického oboru na ZUŠ Rychvald.

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI


Ing. Zwardoňová Šárka

FUNKCE - účetní, personalista, administrativní pracovnice

TELEFON - 596 546 318

Mgr. Králík Jaroslav

FUNKCE - školník

TELEFON - 596 546 318

Polaczková Zuzana

FUNKCE - uklízečka

TELEFON - 596 546 318