Darujeme kroužky dětem

Aktualizovali jsme školní profil na portále Aktivní město. Zákonní zástupci žáků mohou párovat své schválené příspěvky s našimi aktivitami a získat již uhrazenou úplatu za 2.pololetí 2023/2024 (nebo její část) zpět. https://www.darujemekrouzky.cz