Staré akce 2013 - 2017

Školní rok 2016-2017

DIVADELNÍ POKUSY

Ve středu 27. června 2018 v 16:30 se na vás budou těšit žáci literárně dramatického oboru. Mladší žáci se stanou pejskem a kočičkou a ti starší vdechnou zábavnou formou na chvíli život našim historickým postavám a situacím posledních sta let.

RYCHVALDSKÝ SLAVÍK

Další již tradiční akcí je XIV. ročník pěvecké soutěže Rychvaldský slavík, která proběhne v úterý 6. června v 15.30 v ZUŠ Rychvald. Prezence soutěžících bude v 15:00 v komorním sále školy.

KONCERT KE DNI MATEK

Koncert ke Dni matek se uskuteční v úterý 9. května v 16.30 v Husově sboru a jeho součástí bude opět i vystoupení sboru učitelů, rodičů a příznivců školy.

4. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

27. dubna v 16:30 v koncertním sále naší školy.

3. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

25. dubna v 16:30 v koncertním sále naší školy.

2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

18. dubna v 16:30 v koncertním sále naší školy.

MÁMO, TÁTO, HRAJ SE MNOU

V úterý 7. března 2017 v 16:30 Vás zveme na koncert našich žáků, jejich rodičů a rodinných příslušníků.

TÝDEN OTEVŘENÉ VÝUKY

V rámci Týdne otevřené výuky, který se již po několik let stává nástrojem k přiblížení a pochopení práce učitelů se žáky, bude naše škola v týdnu od 27.2. do 3.3. 2017 přístupná široké veřejnosti.

1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

27. února 2017 v 17:00 v koncertním sále naší školy.

KONCERT VÍTĚZŮ ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽÍ ZUŠ, VYHLÁŠENÝCH MŠMT

Do školního kola soutěžního klání v oborech hra na klavír, hra na kytaru a hra na housle se přihlásilo celkem 30 žáků naší školy a 25 z nich získalo umístění.

VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

Dne 20. února 2018 v 16:30 Vás pozveme na již tradiční Koncert v maskách v koncertním sále naší školy.

VÁNOČNÍ KONCERT

13. prosince 2016 v 16:30 na ObÚ v Dětmarovicích, vystoupí žáci naší školy.

VAJÍČKA PRO JEŽÍŠKA

13. prosince 2016 v 16:30 Vás chceme pozvat do koncertního sálu naší školy na autorskou vánoční hru v provedení žáků a učitelů naší školy.

ADVENTNÍ KONCERT

11. prosince 2016 v 16:30 v kostele CČSH v Rychvaldě, účinkují žáci a učitelé naší školy.

MIKULÁŠ V ZUŠ

Opět Vás, jako každý rok, Vás pozveme 6. prosince 2016 v 16:00 a 17:30 do koncertního sálu naší školy na vystoupení žáků přípravných a prvních ročníků, spojených s mikulášskou nadílkou.

PODZIMNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT

V úterý 5. prosince 2017 v 16:00 a 17:30 hodin Vás pozveme na koncerty žáků přípravných a prvních ročníků, spojených s mikulášskou nadílkou.

Školní rok 2015-2016

XIII. ROČNÍK RYCHVALDSKÉHO SLAVÍKA

opět vyhlašujeme naši již tradiční pěveckou soutěž, těšíme se na Vaši účast 7. června 2016.

DIVADELNÍ POKUSY

Rádi bychom pozvali nejen příznivce divadla a dramatického umění, ale i širší veřejnost z Rychvaldu a blízkého okolí, aby společně s námi oslavili a připomněli si některá důležitá výročí letošního roku.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZUŠ RYCHVALD

se budou konat od 23. – 26. května 2016.

KONCERT KE DNI MATEK

Naši žáci a učitelé Vás na tento již tradiční koncert pozvou v úterý 10. května v 16:30 do Husova sboru v Rychvaldě.

3. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Na třetí vystoupení našich absolventů Vás pozveme 3. května v 16:30.

KOUZELNÝM SLUCHÁTKEM DO STŘEDOVĚKU

Do doby Karla IV. se budeme moci pomyslně přenést prostřednictvím žáků hudebního a literárně dramatického oboru 28. dubna v 16:30.

2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

V úterý 7. března 2017 v 16:30 Vás zveme na koncert našich žáků, jejich rodičů a rodinných příslušníků.

KONCERT K 260. VÝROČÍ NAROZENÍ W.A.MOZARTA

Osobnost tohoto geniálního skladatele si připomeneme koncertem, který se uskuteční 19. dubna v 16:30 v koncertním sále naší školy.

1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

našich žáků se uskuteční v úterý 12. dubna v 16:30 v koncertním sále naší školy.

MÁMO, TÁTO, HRAJ SE MNOU

V úterý 22. března 2016 v 16:30 Vás pozveme na již tradiční koncert našich žáků, jejich rodičů a rodinných příslušníků.

ROZPIS VEŘEJNÝCH TŘÍDNÍCH PŘEDEHRÁVEK

KONCERT V MASKÁCH

Na již tradiční Koncert v maskách Vás pozveme 16. února 2016 v 16:30 do koncertního sálu naší školy.

TÝDEN OTEVŘENÉ VÝUKY

13. prosince 2016 v 16:30 Vás chceme pozvat do koncertního sálu naší školy na autorskou vánoční hru v provedení žáků a učitelů naší školy.

ZIMNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT

Zveme Vás na náš Zimní žákovský koncert 26. ledna 2015 v 16:30 v koncertním sále naší školy.

VÁNOČNÍ KONCERT

20.12.2015 v kostele Sv. Maří Magdalény v Dětmarovicich. Jako spoluúčinkující vystoupí učitelé a žáci naší školy.

NA VÁNOCE VŠICHNI SPOLU

V úterý 5. prosince 2017 v 16:00 a 17:30 hodin Vás pozveme na koncerty žáků přípravných a prvních ročníků, spojených s mikulášskou nadílkou.

VÁNOČNÍ KONCERT

pořádáme 15.12.2015 v 16:30 v koncertním sále Obecního úřadu v Dětmarovicích.

ADVENTNÍ KONCERT

V neděli 13.12.2015 v 16:30 Vás pozveme na Adventní koncert do Husova sboru v Rychvaldě, účinkovat budou žáci a učitelé naší školy.

VÁNOČNÍ KONCERT

pořádáme 10.12.2015 v 16:30 v malém sále kulturního domu v Dolní Lutyni.

PUTOVÁNÍ ZA HVĚZDOU

Autorskou vánoční hru budeme uvádět 8.12. 2015 v 16:30 v koncertním sále naší školy.

MIKULÁŠ V ZUŠ

ZUŠ Rychvald pořádá koncerty žáků přípravných a 1. ročníků, spojené s mikulášskou nadílkou. Srdečně všechny zveme dne 1. 12. 2015 v 16:00 a v 17:30 do koncertního sálu ZUŠ Rychvald.

PODZIMNÍ KONCERT

V úterý 10.listopadu v 16.30 se v ZUŠ Rychvald uskutečnil Podzimní koncert, na kterém vystoupili žáci naší školy a jehož závěr patřil klarinetistce, posluchačce 4. ročníku Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ze třídy MgA. Petra Bohuše, Kateřině Paškové.

Školní rok 2014-2015

PŘEDSTAVENÍ LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU ZUŠ

V pátek 12. 6. v 16.15 hod. proběhne v koncertním sále ZUŠ veřejné vystoupení žáků literárně dramatického oboru.

SVĚTLO A TRADICE PRO UNESCO

Rádi bychom pozvali nejen příznivce divadla a dramatického umění, ale i širší veřejnost z Rychvaldu a blízkého okolí, aby společně s námi oslavili a připomněli si některá důležitá výročí letošního roku.

RYCHVALDSKÉ KULTURNÍ JARO

Ostravský smíšený sbor a město Rychvald srdečně zvou na III. ročník tohoto festivalu v neděli 31. května 2015 v 15:30 hod. v Husově sboru v Rychvaldě.

KONCERT KE DNI MATEK

Přijměte pozvání na Koncert ke Dni matek, který pro maminky, ale nejen pro ně, připravili žáci a učitelé Základní umělecké školy na úterý 12. května v 16:30 v Husově sboru v Rychvaldě.

2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

v úterý 28. dubna 2015 v 16:30 se Vám představí naši absolventi na svém druhém koncertu.

JARNÍ KONCERT

ve čtvrtek 16.4.2015 v 16:30 Vás pozveme na Jarní koncert na ObÚ v Dětmarovicích.

MÁME RÁDI BAROKO

31. března 2015, v den 330. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, se naši žáci a pedagogové zúčastní osmého ročníku národního festivalu Máme rádi baroko.

ROZPIS VEŘEJNÝCH TŘÍDNÍCH PŘEDEHRÁVEK

MÁMO, TÁTO, HRAJ SE MNOU

v úterý 24. března 2015 v 16:30 Vás pozveme na již tradiční koncert našich žáků, jejich rodičů a rodinných příslušníků.

V RÁMCI TÝDNE OTEVŘENÉ VÝUKY,

který se již po několik let stává nástrojem k přiblížení a pochopení práce učitelů se žáky, bude naše škola v týdnu od 9.2 do 13.2 2015 přístupná široké veřejnosti.

KONCERT V MASKÁCH

budeme pořádat 10. února 2015 v 16:30 v koncertním sále naší školy a 12. února 2015 v 16:30 v kulturním domě v Dolní Lutyni.

KONCERT VÍTĚZŮ

školního kola soutěží MŠMT s předáním diplomů se bude konat 27.ledna 2015 v 16:30, program bude doplněn vystoupením Lucie Kláskové a Kláry Tylečkové, které získaly 3. místo v celostátní soutěži Per Quattro Mani a zúčastnily se také 3. mezinárodního klavírního festivalu Klavír v proměnách času v Opavě.

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽÍ

20. ledna 2015 pořádáme školní kolo soutěží, vyhlášených MŠMT, v oborech sólový a komorní zpěv a hra na dechové nástroje.

VÁNOČNÍ KONCERT V DOLNÍ LUTYNI

18. 12. 2014 v 16:30 Vás pozveme na vánoční koncert do KD v Dolní Lutyni.

VÁNOČNÍ HRA „O NESPOKOJENÉM VÁNOČNÍM STROMKU“

pořádáme 15.12.2015 v 16:30 v koncertním sále Obecního úřadu v Dětmarovicích.

VÁNOČNÍ KONCERT V DĚTMAROVICÍCH

V neděli 13.12.2015 v 16:30 Vás pozveme na Adventní koncert do Husova sboru v Rychvaldě, účinkovat budou žáci a učitelé naší školy.

ADVENTNÍ KONCERT V HUSOVĚ SBORU

za účasti našich žáků a učitelů v neděli 14. 12. 2014 v 16:30.

KULTURNÍ PROGRAM PRO KD V DOLNÍ LUTYNI

pozveme Vás v pátek 12. 12. 2014.

VÁNOČNÍ KONCERT NA OBÚ V DĚTMAROVICÍCH

ve čtvrtek 11. 12. 2014 v 16:30.

KULTURNÍ PROGRAM PRO KNIHOVNU V RYCHVALDĚ

pořádáme v úterý 9. 12. 2014 v 16:30.

ZÁJEZD ŽÁKŮ DO ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM NA VÁNOCE NA DĚDINĚ.

v pondělí 8. 12. 2014 .

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU V DĚTMAROVICÍCH

v pondělí 8. 12. 2014 .

MIKULÁŠ V ZUŠ

ZUŠ Rychvald pořádá koncerty žáků přípravných a 1. ročníků spojené s mikulášskou nadílkou. Srdečně všechny zveme dne 2. 12. 2014 v 16:00 a v 17:30 do koncertního sálu ZUŠ Rychvald.

PODZIMNÍ KONCERT

ZUŠ Rychvald pořádá koncerty žáků přípravných a 1. ročníků spojené s mikulášskou nadílkou. Srdečně všechny zveme dne 2. 12. 2014 v 16:00 a v 17:30 do koncertního sálu ZUŠ Rychvald.

KONCERTY ŽÁKŮ Z KLARINETOVÉ TŘÍDY JKGO MGA. PETRA BOHUŠE

ZUŠ Rychvald pořádá koncerty žáků přípravných a 1. ročníků spojené s mikulášskou nadílkou. Srdečně všechny zveme dne 2. 12. 2014 v 16:00 a v 17:30 do koncertního sálu ZUŠ Rychvald.

XI. ROČNÍK SVATOVÁCLAVSKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU

Svatováclavský hudební festival, jehož koncerty probíhají pravidelně i u nás v Rychvaldu, letos poprvé proběhne v novém termínu od 1. září do 28. září.

Školní rok 2013-2014

55. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠÍ ŠKOLY

U příležitosti 55. výročí založení naší školy můžete navštívit 17. června 2014 v 16:30 Slavnostní koncert našich učitelů a žáků. Součástí koncertu bude výstava k týdnu škol UNESCO „Krása kamene“.

MIMOŘÁDNÝ KONCERT

na kterém se představí Adéla Siudová, Klára Tylečková a Lucie Klásková, můžete navštívit 12.6.2014 v 16:30 v koncertním sále naší školy.

KONCERT KOMORNÍ HUDBY

V úterý 10. června v 16.30 Vás srdečně zveme na žákovský Koncert komorní hudby v koncertním sále naší školy.

RYCHVALDSKÝ SLAVÍK

V úterý 3. června v 15.30 se v koncertním sále Základní umělecké školy Rychvald uskuteční již XI. ročník pěvecké soutěže Rychvaldský slavík.

RYCHVALDSKÉ KULTURNÍ JARO PODRUHÉ

2. ročník hudebního festivalu „Rychvaldské kulturní jaro“ se bude konat 25. května 2014 v kostele církve Československé husitské v Rychvaldě.

KONCERT KE DNI MATEK

jako každý rok oslavíme v úterý 13.května Den matek koncertem v Husově sboru za účasti žáků a učitelů naší školy.

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY NAŠICH ŽÁKŮ

31. března 2015, v den 330. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, se naši žáci a pedagogové zúčastní osmého ročníku národního festivalu Máme rádi baroko.

AUTORSKÉ ČTENÍ LYDIE ROMANSKÉ

Komise kulturní a společenské činnosti ve spolupráci se ZUŠ Rychvald Vás zve na autorské čtení básnířky a spisovatelky Lydie Romanské ve středu 26. března v 17:00 v koncertním sále naší školy.

TÝDEN OTEVŘENÉ VÝUKY

od 10. do 14. února 2014 byla naše škola přístupná široké veřejnosti.

MÁMO, TÁTO, HRAJ SE MNOU

v úterý 24. března 2015 v 16:30 Vás pozveme na již tradiční koncert našich žáků, jejich rodičů a rodinných příslušníků.

POZNÁVÁME NEZNÁMÉ KRAJE

25. února 2014 v 17,00 Vás pozveme na přednášku Davida Merthy v koncertním sále naší školy.

KONCERT V MASKÁCH

jsme pořádali 11. února 2014.

PLÁN VEŘEJNÝCH TŘÍDNÍCH PŘEDEHRÁVEK

20. ledna 2015 pořádáme školní kolo soutěží, vyhlášených MŠMT, v oborech sólový a komorní zpěv a hra na dechové nástroje.

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL, &

vyhlášené MŠMT, jsme pořádali 14. ledna 2014.

VÁNOČNÍ KONCERT

19. prosince v 16,30 pořádáme vánoční koncert v kulturním domě v Dolní Lutyni.

VÁNOČNÍ KONCERT

18. prosince v 15,00 Vás pozveme na vánoční koncert v kostele sv. Maří Magdalény v Dětmarovicích, na kterém budou účinkovat také žáci naší školy.

CO SE ANDĚLŮM NELÍBILO

17. prosince dopoledne pořádáme tři představení vánoční hry „Co se andělům nelíbilo“ pro děti z rychvaldských mateřských škol.

VÁNOCE NA DĚDINĚ

16. prosince pořádáme zájezd pro nejaktivnější žáky do Rožnova pod Radhoštěm na pásmo lidových zvyků.

ADVENTNÍ KONCERT

15. prosince v 16,30 Vás zve ZUŠ Rychvald ve spolupráci s Komisí kulturní a společenské činnosti Města Rychvald na Adventní koncert.

KONCERT V KNIHOVNĚ

pořádáme v úterý 9. 12. 2014 v 16:30.

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

v pondělí 8. 12. 2014 .

POZNÁVÁME NEZNÁMÉ KRAJE

ZUŠ Rychvald pořádá koncerty žáků přípravných a 1. ročníků spojené s mikulášskou nadílkou. Srdečně všechny zveme dne 2. 12. 2014 v 16:00 a v 17:30 do koncertního sálu ZUŠ Rychvald.

PODZIMNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT

22.10.2013 v 16,30 Vás zveme na podzimní žákovský koncert v koncertním sále naší školy.