Aktuality:

Aktualita:

  • Najít cestu je umění...
  • ...i umění je cesta.
  • Hudba, divadlo, výtvarka...

Nadcházející akce...

Jsme ZUŠ Rychvald

Základní umělecká škola Rychvald poskytuje vzdělání v uměleckých oborech – hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém. Převažuje zde výuka na jednotlivé hudební nástroje, která probíhá v individuálních vyučovacích hodinách, je však zařazeno také skupinové a kolektivní vyučování, a to v souborové hře, komorní hře, ve výtvarném oboru a literárně-dramatickém oboru. Žáci mohou prezentovat své dovednosti na nejrůznějších akcích školy, veřejných koncertech a výstavách.
Výuka probíhá na kmenové budově v Rychvaldu a na dalších místech poskytovaného vzdělávání v Dolní Lutyni a Dětmarovicích.
Dne 1. 9. 2012 vstoupil v platnost školní vzdělávací program s názvem Škola pro život. Vzdělání pro všechny. Najít cestu je umění. Umění je cesta.
Hlavní budova školy

Jsme ZUŠ Rychvald

Základní umělecká škola Rychvald poskytuje vzdělání v uměleckých oborech – hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém. Převažuje zde výuka na jednotlivé hudební nástroje, která probíhá v individuálních vyučovacích hodinách, je však zařazeno také skupinové a kolektivní vyučování, a to v souborové hře, komorní hře, ve výtvarném oboru a literárně-dramatickém oboru. Žáci mohou prezentovat své dovednosti na nejrůznějších akcích školy, veřejných koncertech a výstavách.
Výuka probíhá na kmenové budově v Rychvaldu a na dalších místech poskytovaného vzdělávání v Dolní Lutyni a Dětmarovicích.
Dne 1. 9. 2012 vstoupil v platnost školní vzdělávací program s názvem Škola pro život. Vzdělání pro všechny. Najít cestu je umění. Umění je cesta.

MSK & UNESCO

Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Jsme členem sítě přidružených škol UNESCO.

Naši sponzoři, dárci a partneři...