Adventní koncert

Mikuláš v ZUŠ V neděli 4. prosince v 16:30 vás pozveme na náš již tradiční Adventní koncert v Husově sboru v Rychvaldu. Představí se vám na něm žáci naší školy, jejich učitelé a nezanedbatelnou složku účinkujících budou tvořit také bývalí žáci, rodiče a přátelé naší školy, kteří se stali posilou našeho školního pěveckého sboru ProRadost. Ten vám pod vedením p. učitelky Lenky Černíkové Vjaclovské zpříjemní závěr koncertu, kdy si i společně zazpíváme. Těšíme se na vaši účast.

Mikuláš v ZUŠ

Mikuláš v ZUŠ I letos jako každý rok budeme slavit sv. Mikuláše hudbou. Na obou koncertech v úterý 6.12. vám zahrají naši nejmenší žáčci z přípravných a prvních ročníků studia, koncert si určitě osobně nenechá ujít ani sám Mikuláš s andělem, kteří už mají pro děti jistě připravenou nějakou tu malou nadílku. A přijde i čert se svým pytlem na nehodné děti...ale ten zase určitě jako každý rok odejde s prázdnou.

Článek do Rychvaldského zpravodaje 2022/12

Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce a ve všech domácnostech to vypadá podobně: uklízí se, nakupuje, peče se cukroví, shánějí se dárky, všude vládne spěch a chaos. A přitom stále zapomínáme na to, že Vánoce potřebují i přípravu srdce a ducha. K tomu by měla sloužit doba adventu, onoho ztišení, zastavení se, vnitřního zklidnění a zamyšlení se nad tvůrčími, zážitkovými a postojovými hodnotami, nad mezilidskými vztahy, nad skutečnými hodnotami života.
Žáci a učitelé Základní umělecké školy Rychvald by vás rádi pozvali na adventní a předvánoční akce, na kterých se vám pokusí adventní čas naplnit nádhernou hudbou a slovem.
V neděli 4. prosince v 16:30 společně symbolicky zapálíme druhou adventní svíčku na Adventním koncertu v Husově sboru, kde vás, obecenstvo, poprosíme o spolupráci při společném zpěvu závěrečné písně Zafúkané.
V úterý 6. prosince v 16:00 a v 17:30 se bude v koncertním sále ZUŠ těšit na všechny žáky přípravných a prvních ročníků naší školy Mikuláš v doprovodu anděla a čerta.
Autorská hra Francouzské žabí Vánoce, kterou shlédnou děti mateřských a základních škol z Rychvaldu, Dolní Lutyně a Dětmarovic, bude pro veřejnost přístupna na Vánočním koncertu v úterý 20. prosince v 16:30 v koncertním sále školy.
S velikou radostí jsme přijali pozvání k obnovení spolupráce s rychvaldskou knihovnou, kam naši žáci literárně dramatického a hudebního oboru přijdou 14. prosince pozdravit nejvěrnější rychvaldské čtenáře.
Kromě těchto stěžejních rychvaldských akcí nás čeká rovněž několik veřejných koncertů v obcích našich poboček, v Dolní Lutyni a Dětmarovicích.
Ráda bych vám všem jménem zaměstnanců ZUŠ popřála klidné a pokojné prožití adventu a Vánoc a aby láska, odpuštění, vstřícnost a dobrota nebyly výsadou jen několika svátečních dnů, ale aby provázely jednání lidí i ve dnech všedních.

Vlasta Matonogová
ZUŠ Rychvald