Rychvaldský zpravodaj 2021/7
o naší škole


článek v Rychvaldském zpravodaji

Záhada ztracené lodi plakát

25.10.2021 v 17:00 hod. vás pozveme do koncertního sálu naší školy na autorskou hru p. uč. Hany Indruchové, vystoupí žáci folklórního souboru Březinka.