Úplata za vzdělávání

pro školní rok 2023 / 2024

Hudební obor

pololetně

ročně

Základní studium 1. studijní zaměření

Základní studium 2. a 3. studijní zaměření

Přípravné studium

1 800,-

1 550,-

1 400,-

3 600,-

3 100,-

2 800,-

Základní studium – skupinky

Přípravné studium – skupinky

1 500,-

1 200,-

3 000,-

2 400,-

Hudební obor pololetně ročně
Základní studium 1. studijní zaměření
1 800,-
3 600,-
Základní studium 2. a 3. studijní zaměření
1 550,-
3 100,-
Přípravné studium
1 400,-
2 800,-
Základní studium – skupinky
1 500,-
3 000,-
Přípravné studium – skupinky
1 200,-
2 400,-

Výtvarný obor

pololetně

ročně

Přípravné studium

Základní studium

1 000,-

1 200,-

2 000,-

2 400,-

Výtvarný obor pololetně ročně
Přípravné studium
1 000,-
2 000,-
Základní studium
1 200,-
2 400,-

Literárně-dramatický obor

pololetně

ročně

1 300,-

2 600,-

Literárně-dramatický obor pololetně ročně
1 300,-
2 600,-

Studium pro dospělé v hudebním oboru

pololetně

ročně

- dle §8, odst.2, písm. a) vyhl. 71/2005 Sb.

- dle §8, odst.2, písm. b) vyhl. 71/2005 Sb.

1 800,-

10 000,-

3 600,-

20 000,-

Studium pro dospělé v hudebním oboru pololetně ročně
- dle §8, odst.2, písm. a) vyhl. 71/2005 Sb.
1 800,-
10000,-
- dle §8, odst.2, písm. b) vyhl. 71/2005 Sb.
3 600,-
20000,-

Úplatu je nutno uhradit do 15. září a 15. února stávajícího školního roku.