Ochrana osobních údajů

GDPR, informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Rychvald, příspěvková organizace se sídlem: Orlovská 495, 73532 Rychvald, IČ 62331698 jako správce osobních údajů (dále jen „ZUŠ Rychvald“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.
Osobní údaje ZUŠ Rychvald zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud ZUŠ Rychvald zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Svá práva vůči ZUŠ Rychvald uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701