Hudební obor

Hudební obor je určen dětem a žákům s výrazným hudebním nadáním a předpoklady. V hodinách nástrojové výuky či zpěvu se učí zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje a seznamují se s jeho hodnotnou literaturou tak, aby se jim stal prostředníkem k vyjádření uměleckých myšlenek, k reprodukci přiměřených skladeb i k vlastním improvizacím.
Své hudební vzdělání a myšlení rozvíjejí také při hře v souborech či orchestrech, při komorní hře i komorním a sborovém zpěvu. Pro všechny žáky je zabezpečena výuka hudební nauky, kde si vedle získávání základních hudebně teoretických znalostí rozvíjejí své vokální a intonační, rytmické a hudebně pohybové schopnosti a dovednosti. Své nadání a interpretační umění prezentují na mnoha kulturních pódiích.

Přijímání uchazečů ke vzdělávání (dle vyhlášky 71/2005 Sb.)

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Termín konání talentových zkoušek zveřejní škola nejpozději 14 dnů před jejich konáním.
Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 5 let a prokáží předpoklady ke vzdělání. Do základního studia jsou přijímáni uchazeči, kteří k 1. 9. následujícího školního roku dovrší 7 let. Při přijetí žáka do vyšších ročníků je kritériem zvládnutí látky za předchozí ročník (dle ročníkových výstupů ŠVP ZUŠ Rychvald).
Při přijetí žáka do vyšších ročníků je kritériem zvládnutí látky za předchozí ročník (dle ročníkových výstupů ŠVP ZUŠ Rychvald).
Průběh studia:
Přípravné studium
1 - 2 roky
pro děti od 5 let
I. stupeň
7 let
pro žáky od 7 let
II. stupeň
4 roky
pro žáky od 14 let
Studium pro dospělé
4 roky

V hudebním oboru poskytujeme vzdělávání v těchto studijních zaměřeních:

Klavír

Hra na klavír

Kytara

Hra na kytaru

Saxofon

Hra na saxofon

Housle

Hra na housle

Bicí nástroje

Hra na bicí nástroje

Trubka

Hra na trubku

Zobcová flétna

Hra na zobcovou flétnu

Violancello

Hra na violoncello

Flétna

Hra na flétnu

Lesní roh

Hra na lesní roh

Sólový zpěv

Sólový zpěv

Kontrabas

Hra na kontrabas

Klarinet

Hra na klarinet

Cimbál

Hra na cimbál