Talentové zkoušky

Srdečně zveme všechny zájemce k talentové zkoušce, při které vytvoříme dětem za přítomnosti rodiče přívětivou atmosféru i bezpečné podmínky pro navázání kontaktu s jejich představou o elementárních prvcích daného umění v intencích a možnostech odpovídajících jejich věku a vyspělosti. Jednoduchými prostředky probouzíme jejich dosavadní zkušenosti a podněcujeme přirozenou dětskou zvídavost a představivost.

Talentové zkoušky pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,
děkujeme za Váš zájem o studium Vašeho dítěte na naší základní umělecké škole. Důležité informace pro Vaši orientaci v jednotlivých oborech vzdělávání získáte na našich webových stránkách https://zusrychvald.cz/obory/. Doporučuji vyhledat daný obor a seznámit se s kritérii pro přijetí, informacemi o úplatě za vzdělání a školním řádem.

Kritéria pro přijetí najdete zde:

Součástí talentových zkoušek (pro základní studium) je také zjištění předpokladů ke vzdělávání (pro přípravné studium).

Zjišťování předpokladů ke vzdělávání a talentové zkoušky se budou konat v těchto termínech:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Hudební obor – 55 žáků,
Výtvarný obor – 10 žáků
Literárně-dramatický obor – 4 žáci
Zákonný zástupce nezletilého uchazeče (zletilý uchazeč) má právo před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v termínu 10. a 11. 6. 2024 vždy od 10:00 do 12:00 v kanceláři školy.
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn od 14. 6. 2024 na webových stránkách www.zusrychvald.cz a ve vstupu do školy. Zveřejněním seznamu se považují tato za oznámená. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí doručeno datovou schránkou nebo do vlastních rukou.
Pro všechny obory můžete využít elektronickou přihlášku zde: https://prihlasky.jphsw.cz/prihlaska.php?uid=k049
Přihlášení proveďte prosím nejpozději v den zjišťování předpokladů.
Dbejte, prosím, o řádné vyplnění kontaktních e-mailů, neboť všechny důležité informace Vám budou na ně zasílány (zvažte pracovní adresy, které se během studia mohou změnit). Po odeslání přihlášky vám přijde potvrzení na kontaktní e-mail.
Účelem zpracování osobních údajů zpracovávaných v rámci správního řízení o přijímání ke studiu je vedení správního řízení ukončené vydáním rozhodnutí. Právním základem zpracování osobních údajů v rámci správního řízení je plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a zpracování osobních údajů při výkonu veřejné moci.

Informace o úplatě za vzdělání (školném)

Studium pololetně ročně
Hudební obor
1 800,-
3 600,-
Druhý nástroj v hudebním oboru
1 550,-
3 100,-
Přípravné studium HO
1 200,-
2 400,-
Výtvarný obor
1 200,-
2 400,-
Přípravné studium VO
1 000,-
2 000,-
Literárně dramatický obor
1 300,-
2 600,-
Způsob placení:
Ročně/pololetně převodem na základě předpisu příkazu k úhradě poslaným do e-mailové schránky 1. zákonného zástupce.
Úplata za vzdělávání musí být připsána na účet školy nejpozději 15. září (roční nebo na první pololetí) a 15. února na druhé pololetí školního roku.

V Rychvaldě dne 9. 5. 2024                   Mgr. Radim Plšek, v. r. ředitel školy