Talentové zkoušky

Srdečně zveme všechny zájemce k talentové zkoušce, při které vytvoříme dětem za přítomnosti rodiče přívětivou atmosféru i bezpečné podmínky pro navázání kontaktu s jejich představou o elementárních prvcích daného umění v intencích a možnostech odpovídajících jejich věku a vyspělosti. Jednoduchými prostředky probouzíme jejich dosavadní zkušenosti a podněcujeme přirozenou dětskou zvídavost a představivost.

Kritéria a hodnocené oblasti

Přijímání uchazečů ke vzdělávání (dle vyhlášky 71/2005 Sb.)

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Termín konání talentových zkoušek zveřejní škola nejpozději 14 dnů před jejich konáním.

Kritéria pro přijetí do hudebního oboru:

Kritéria pro přijetí do výtvarného oboru:

Kritéria pro přijetí do literárně – dramatického oboru:

Při přijetí žáka do vyšších ročníků je kritériem zvládnutí látky za předchozí ročník (dle ročníkových výstupů ŠVP ZUŠ Rychvald).