Prohlášení o přístupnosti

Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.zusrychvald.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný: z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 4.1.2024.
Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou
– zpracovatelem těchto internetových stránek Bc. Danem Šmajstrlou a Matyášem Kuchaříkem.
Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: obec@vzorova-lhota.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek
a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Základní umělecká škola, Rychvald
Orlovská 495, příspěvková organizace
email: skola@zusrychvald.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz