Historie školy

1959
Otevření pobočky v Petřvaldě
V Rychvaldě byla otevřena pobočka Lidové školy umění v Petřvaldě. Vyučovalo se v prostorách Hasičské zbrojnice a v tzv. "chudobinci", který stál na pozemku dnešního rychvaldského sídliště. Ředitelkou byla paní Libuše Čížková a k prvním učitelům patřili mimo jiné rychvaldští rodáci paní Dagmar Válková a pan Rudolf Novák.
1971
Adaptace budovy
Nákladem 1.200.000,- Kč byla adaptována stará budova bývalé ZŠ a přidělena LŠU. Z Petřvaldu se sem přemístilo ředitelství a rychvaldská LŠU se stala školou kmenovou.
1990
Rozdělení škol a změna názvu
LŠU v Rychvaldě byla rozdělena na dvě samostatné školy - rychvaldskou a petřvaldskou. Dochází také ke změně názvu na "Základní umělecká škola Rychvald".
1995
Právní subjektivita + plynofikace
- Byla provedena plynofikace ZUŠ.
- ZUŠ Rychvald vstoupila do právní subjektivity.
1997
Estetizace koncertního sálu
Kompletní rekonstrukcí koncertního sálu byla dokončena estetizace celé školy (výměna oken, podlahové krytiny, podhledů, interiér).
2003
Síť UNESCO
ZUŠ byla přijata do sítě škol ASPnet UNESCO.
2004
Rok ve znamení zpěvu
- založení několika souborů školy a pěveckého sboru - vznik tradice koncertů Mámo, táto, hraj se mnou - vznik tradice pěvecké soutěže Rychvaldský slavík - spolupráce s Janáčkovou filharmonií Ostrava
2004 a 2005
Práce a akce
V rámci péče o majetek školy byly provedeny tyto práce:
- sanace a izolace celého objektu proti zemní vlhkosti v hodnotě 510 000,- Kč
- oprava a nátěry okapů a střechy, vymalování budovy - oprava septiku

Dále se uskutečnily tyto akce:
- otevřel se výtvarný obor a rozšířila se nabídka nástrojové výuky na pobočce v Dolní Lutyni
- navázali jsme spolupráci s ústavy pro zdravotně a mentálně postižené
- konalo se otevření souborů "Lidová muzika", "klasická komorní hudba", moderní hudba" a znovuotevření dětského pěveckého sboru "Klíček"
2006
Koncerty v maskách
- vznik tradice Koncertů v maskách
- otevření nového detašovaného pracoviště v Dětmarovicích (v budově ZŠ Dětmarovice).
2007
Autorské vánoční hry
- vznik tradice autorských vánočních her
- vznik tradice Týdne otevřené výuky
- otevření Literárně-dramatického oboru
- příprava otevření dalších detašovaných pracovišť
(MŠ Dětmarovice, MŠ Dětmarovice - Koukolná, ZŠ Rychvald - Václav)
2008
50 let školy
- otevření tří poboček ZUŠ a literárně dramatického oboru
- oslavili jsme 50 let naší školy
2011
Opravy a interaktivita
- rekonstrukce školy - oprava plynového kotle, oprava komínu, nátěr venkovního schodiště a zábradlí, oprava a výměna okapů na budově A, kompletní výměna podokapních žlabů a svodů na budově B a oprava a výměna hydroizolace části střešní krytiny na budově B
- v rámci estetizace školy nakoupeny 4 nábytkové sestavy
- instalace klimatizace do ředitelny
- vybavení multimediální učebny hudební nauky nákupem a instalací interaktivní tabule
2012
ŠVP a křest Březinky
- oprava krytiny a nátěr střechy na obou budovách školy
- křest folklórního souboru Březinka
- mutimediální učebna dovybavena a uvedena do plného provozu
- ZUŠ pracuje podle Školního vzdělávacího programu
2013
Výměna oken
- výměna stávajících dřevěných oken v koncertním sále a třídě hudebních nauk za plastová
- oprava řídící elektroniky v kotelně.
2014
Zakoupení cimbálu
- zakoupení cimbálu pro folklórní soubor Březinka
- zahájena výměna oken školy
- byla provedena výměnu koberců a kobercových lišt v koncertním sále včetně demontáže původní krytiny a opravy a penetrace betonové podlahy
- instalace žaluzií v učebně hudebních nauk v budově B a v učebně v budově A
2015
Rekonstrukce podlahy
- instalace žaluzií v dalších učebnách budovy A
- výměna oken za plastová v části budovy B a na chodbách
- výměna koberců a kobercových lišt včetně demontáže původní krytiny, opravy a penetrace betonové podlahy a následné výmalby příslušných prostor v učebně přípravných ročníků
2018
Příprava projektu
- probíhaly přípravy rekonstrukce školy, projektová dokumentace
2019
60 let školy a I.etapa rekonstrukce
- oslavili jsme 60. výročí školy
- I. etapa rekonstrukce školy (budova A z roku 1905) – zateplení obvodového pláště objektu a půdy, výměnu oken, plynového kotle a všech vnitřních instalací – rozvody vody, topení, plynu, elektroinstalace, rekonstrukci podlah, zhotovení akustických podhledů, řešení akustiky koncertního sálu, výměnu svítidel, zařizovacích předmětů zdravotechniky, nově instalaci vzduchotechniky s rekuperací do vybraných učeben, klimatizaci koncertního sálu, vybraných učeben a kanceláří, rekonstrukci dešťové kanalizace.
2020
Rekonstrukce II. etapa
- II. etapa rekonstrukce školy (budova B z roku 1908) – zateplení obvodového pláště objektu a půdy, výměnu oken, plynového kotle a všech vnitřních instalací – rozvody vody, topení, plynu, elektroinstalace, rekonstrukci podlah, zhotovení akustických podhledů, řešení akustiky koncertního sálu, výměnu svítidel, zařizovacích předmětů zdravotechniky, nově instalaci vzduchotechniky s rekuperací do vybraných učeben, klimatizaci koncertního sálu, vybraných učeben a kanceláří, rekonstrukci dešťové kanalizace.
- obnova interiérů a vybavení vnitřních prostor
2021
Obnova vnitřních prostor
- byla rozšířena stávající zpevněná plocha u budovy školy
- byla dokončena obnova vybavení vnitřních prostor.
- v období letních prázdnin byla realizována rozsáhlá oprava dvou valbových střech, ošetření, drobné opravy, nástřik krovů a výměna střešní krytiny.

Naše nové zrekonstruované prostory...