UNESCO

Jsme členem sítě přidružených škol UNESCO

Síť přidružených škol UNESCO (UNESCO Associated Schools Network) vznikla v roce 1953 a dnes je jejím členem více než jedenáct tisíc vzdělávacích institucí v 182 zemích světa. Všechny tyto školy vedou své žáky a studenty ke čtyřem základním pilířům vzdělávání: učit se vědět, učit se konat, učit se být a učit se žít spolu. Od roku 2003 je členem této organizace také naše škola.
Hlavním cílem projektu je:
„přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa
a tím přispívat k pevnému a trvalému míru“
Přidružené školy UNESCO se v rámci své činnosti zabývají prioritními oblastmi:
V tomto kontextu zapojené školy využívají a rozvíjejí moderní pedagogické metody, spolupracují s ostatními školami a rozvíjejí u svých žáků a studentů znalosti, dovednosti a kompetence potřebné v dnešním světě.
ASPnet je zkratkou Associated Schools Project Network.

UNESCO a přidružené školy UNESCO v České republice

UNESCO a přidružené školy UNESCO
v České republice

Při vyslovení názvu UNESCO si většina obyvatel České republiky na prvním místě vybaví památky zapisované na Seznam světového dědictví UNESCO. Jednou z podstatných částí práce České komise pro UNESCO je i oblast vzdělání, na kterou je v rámci UNESCO celosvětově kladen největší důraz. Ve světě již šedesát let funguje Síť přidružených škol UNESCO, jejímž hlavním cílem je propagace ideálů a principů UNESCO v oblasti výchovy a vzdělání.
Pět desítek takových škol je do této sítě zapojeno i v České republice. Nejsou školami specializovanými, tvoří součást národních vzdělávacích systémů a jsou velmi různorodé. Do sítě patří školy základní, základní umělecké, střední, střední odborné a vyšší odborné. Jejich spolupráce se soustřeďuje do tří základních okruhů, jimž UNESCO i ve sféře výchovy věnuje přednostní pozornost: ochraně lidských práv a demokracie, kulturnímu a přírodnímu dědictví a ochraně životního prostředí.
Česká komise pro UNESCO každoročně vyhlašuje tři konkrétní témata, která školy zpracovávají v nejrůznějších projektech.
O činnosti školy v rámci sítě přidružených škol UNESCO se dozvíte více ve výročních zprávách.
Logo UNESCO Člen Sítě přidružených škol