Pro rodiče

Školní řád

Školní řád je základní dokument školy, určující pravidla pro žáky a jejich zákonné zástupce a zaměstnance školy.

Úplata za vzdělávání

Úplatu za vzdělávání upravuje vyhláška č. 7/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kolektivní výuka

Kolektivní výuka probíhá ve větších skupinách žáků ve všech oborech.

Prázdniny

Informace o konkrétních termínech prázdnin, kdy se výuka z těchto důvodů nekoná.

ŠVP

Školní vzdělávací program, vymezuje specifika a definuje pravidla i průběh vzdělávání.

Přihláška

V případě zájmu o studium je nutné vyplnit elektronickou přihlášku prostřednictvím formuláře.

Výroční zpráva

Výroční zpráva je dokument, jejíž obsah je striktně specifikován vyhláškou č. 15/2005 Sb.

Zveřejňování informací

Zveřejňování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Užitečné odkazy

Zde naleznete užitečné odkazy, které pomohou žákům i rodičům.