Projekty

JAK v ZUŠ Rychvald

Naše škola v současné době realizuje projekt v rámci operačního programu Jan Amos Komenský. Cílem projektu je podpora skupinových aktivit žáků v rámci inovativního vzdělávání, posílení mezioborových a mezipředmětových vazeb, podpora talentovaných žáků. Další oblastí je podpora osobnostě-sociálního a profesního růstu zaměstnanců školy pomocí dalšího vzdělávání a sdílení zkušeností. Projekt je také zaměřen na upevňování komunitního charakteru pořádaných akcí, spolupráci s rodiči žáků i partnery ve vzdělávání.
Logo JAK

O programu obecně:

Jan Amos Komenský patří k největším pansofistům a filozofům Evropy. Zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) z tohoto předpokladu vychází a klade důraz na nezbytnost nabytí kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, díky kterým člověk dosáhne maximalizace svého potenciálu a dlouhodobé uplatnitelnosti ve společnosti. Komenského myšlenky jsou o to naléhavější, o co rychleji se svět mění. Doba, v níž žijeme, je stále komplexnější a klade na nás nové nároky související s nastoupivším obdobím digitalizace, robotizace, klimatických a společenských změn. Jsme jejich součástí a hledáme východiska nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost a lidstvo.
EU+MśMT