Školní vzdělávací program

Tento školní vzdělávací program je kurikulárním dokumentem, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu ZUV, přičemž vymezuje specifika a definuje pravidla i průběh vzdělávání v Základní umělecké škole Rychvaldě.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

SVP