Březinka & Camerata

Březinka

Březinka je folklorní soubor, který reprezentuje naši školu a zároveň motivuje naše žáky již řadu let. Jeho název vznikl v roce 2012, ale jeho počátky můžeme sledovat již od roku 2002. Nástrojové obsazení se v letech mírně proměňuje, základem jsou ale smyčcové nástroje, zobcové flétny, zpěv a cimbál. Zakladatelem je Hana Indruchová, která vede soubor až do současnosti, přičemž úzce spolupracuje s Lenkou Černíkovou, která zaštiťuje pěveckou složku. Hana Indruchová je původně z Valašska, odkud také pochází provedení našeho oděvu, který je zjednodušenou variantou valašského lidového kroje.
Jádrem repertoáru jsou lidové písně z mnoha různých oblastí – Slezska, Valašska, Slovácka, ale i slovenských nebo rumunských regionů. Soubor se nevěnuje výhradně jen folklorní hudbě, příležitostně hraje také folk, tradicionály a písně z celého světa.
Soubor se váže k ZUŠ Rychvald jako takové, ale menší pracovní skupiny připravují svá vystoupení jak v Rychvaldě, tak v místech poskytovaného vzdělávání – v Dolní Lutyni a Dětmarovicích – a pro větší obsazení se pak spojují v jeden celek.
Březinka
Březinka je folklorní soubor, který reprezentuje naši školu a zároveň motivuje naše žáky již řadu let. Jeho název vznikl v roce 2012, ale jeho počátky můžeme sledovat již od roku 2002. Nástrojové obsazení se v letech mírně proměňuje, základem jsou ale smyčcové nástroje, zobcové flétny, zpěv a cimbál. Zakladatelem je Hana Indruchová, která vede soubor až do současnosti, přičemž úzce spolupracuje s Lenkou Černíkovou, která zaštiťuje pěveckou složku. Hana Indruchová je původně z Valašska, odkud také pochází provedení našeho oděvu, který je zjednodušenou variantou valašského lidového kroje.
Jádrem repertoáru jsou lidové písně z mnoha různých oblastí – Slezska, Valašska, Slovácka, ale i slovenských nebo rumunských regionů. Soubor se nevěnuje výhradně jen folklorní hudbě, příležitostně hraje také folk, tradicionály a písně z celého světa.
Soubor se váže k ZUŠ Rychvald jako takové, ale menší pracovní skupiny připravují svá vystoupení jak v Rychvaldě, tak v místech poskytovaného vzdělávání – v Dolní Lutyni a Dětmarovicích – a pro větší obsazení se pak spojují v jeden celek.
Březinka se objevuje pravidelně na významnějších akcích v regionu, vystupuje na festivalu Rychvaldské kulturní jaro, ZUŠ Open, Noci kostelů, na školních koncertech i koncertech ke Dni matek, adventních a vánočních koncertech, při různých příležitostech městských spolků, ale i při rozsvěcování vánočních stromů, zahráli si také na pódiu Staré Arény a připravují kulturní programy k vernisážím a akcím v nejrůznějších prostorách.
Pravidelnou spolupráci udržuje soubor s dětským pěveckým sborem Klíček a literárně- dramatickým oborem ZUŠ Rychvald, se kterými již vytvořil nespočet mezioborových projektů a workshopů, dále spolupracuje s pěveckými sbory – dětským pěveckým sborem Petřvaldský Skřivánek a dětským pěveckým sborem Skřivánek ze Suchdola nad Odrou.

Camerata Rychvald

Členové souboru se neomezují jen na repertoár Březinky a pokud hrají klasickou barokní hudbu, vystupují pod názvem Camerata Rychvald. Základem tohoto komorního uskupení jsou smyčcové nástroje, které jsou doplněny zobcovými flétnami a příležitostně dalšími nástroji, baso continuo tvoří klávesový nástroj a kontrabas nebo violoncello. Provádí často barokní koncertantní, případně renesanční instrumentální/vokální skladby upravené výhradně pro tento soubor – jsou to partity, suity, sonáty, ale i koncerty pro jeden nebo více sólových nástrojů. Uměleckým vedoucím tohoto souboru je tandem, který tvoří Hana Indruchová a Lenka Černíková.