ZUŠ OPEN

ZUŠ Open je dnes již pravidelným happeningem základních uměleckých škol v celé České republice. Naše škola se každoročně zapojuje svým programem, aby podpořila myšlenky tvůrců festivalu. Zpravidla pořádáme koncerty, workshopy, průvody a doprovodné akce pro školy či seniory.
Logo ZUŠ OPEN

O festivalu:

V červnu roku 2016 byla naše škola oslovena světoznámou pěvkyní Magdalenou Koženou, která se rozhodla na podporu základních uměleckých škol založit nadační fond. Paní Kožená ve svém dopise píše:
„Základní umělecká škola stála na počátku mého vztahu k umění. Své paní učitelce klavíru Jarmile Martínkové a ZUŠ Vranovská v brněnských Husovicích vděčím za mnohé. Velice ráda bych „zuškám“ alespoň částečně vrátila pozornost a péči, které se mně dostávalo při mých hudebních začátcích. Jsem přesvědčena, že si hudební školy zasluhují zásadní uznání společnosti; vždyť právě v celé společnosti se nejvíce projevuje systematická kultivace mladé generace, které se jí dostává díky unikátnímu systému základních uměleckých škol.
Rozhodla jsem se proto založit nadační fond na podporu ZUŠ, na jehož činnosti jsem připravená se aktivně podílet. Ráda bych se prostřednictvím nadačního fondu zasadila o to, aby ZUŠ získaly více celospolečenské podpory, pozornosti a respektu. Jeho posláním je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako nezastupitelného a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání. Záleží mi na tom, aby hudební školy byly vnímány jako otevřené, přátelské, inspirativní prostředí, které své žáky vede k uchopení a provozování umění jako součásti každodenního života a které prohlubuje kulturnost našeho národa.
Jsem si dobře vědoma, že na tomto poli odvádíte soustavnou náročnou práci. Přála bych si, abychom společnými silami výsledky vašeho úsilí posunuli o další stupeň vzhůru na pomyslném žebříčku hodnot naší společnosti.“