Krajská a okresní kola soutěží ZUŠ

vyhlášených MŠMT a Ústřední uměleckou radou.

Dne 28.2.2024 se uskutečnilo první okresní kolo soutěží ZUŠ, vyhlášené MŠMT a Ústřední uměleckou radou ČR. V soutěžním klání ve hře na klavír, které pořádala ZUŠ Karviná, se za naši školu umístili tito žáci: Adéla Królová (3.místo), Natali Holušová (3.místo) a Kateřina Kabátková (3.místo). Oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Dne 13. 3. 2024 se uskutečnilo okresní kolo soutěží ZUŠ pro smyčcové nástroje, vyhlášené MŠMT a Ústřední uměleckou radou ČR. Událost se konala v ZUŠ Český Těšín. Za reprezentaci a krásné první místo děkujeme a gratulujeme naší velmi nadané žákyni Natálii Indruchové.

Dne 9.4.2024 se uskutečnilo krajské kolo soutěží ZUŠ pro smyčcové nástroje, na druhém místě se umístila naše žákyně Natálie Indruchová. Gratulujeme.