Zásady cookies

Příspěvková organizace Základní umělecká škola Rychvald vystupující pod jménem ZUŠ Rychvald (dále jen „Společnost“ nebo „my“), jako provozovatel webových stránek www.zusrychvald.cz (dále jen „Webové stránky“), tímto vydává pro uživatele Webových stránek (dále jen „Uživatelé“ nebo „Vy“) toto oznámení o souborech cookies, které jsou používány na Webových stránkách (dále jen „Oznámení o souborech cookie“ nebo „Oznámení“). Cookies (či soubory cookies) jsou textové (datové) soubory obsahující malé množství informací (dat), které se při návštěvě webových stránek ukládají do uživatelova počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě webových stránek jsou soubory cookies odesílány zpět na webové stránky (příp. jiné stránky), které soubory cookies rozpoznají, a umožní tak webovým stránkám rozpoznat uživatelův počítač, mobilní telefon či jiné zařízení.

Účel cookies

Cookies jsou používány k různým účelům, počínaje zajištěním funkčnosti webových stránek, přes umožnění individualizace a personalizace webových stránek či statistických analýz chování uživatelů na webových stránkách, a konče cílením reklamy na uživatele webových stránek.

Druhy a typy souborů cookies

DĚLENÍ COOKIES Z HLEDISKA TRVANLIVOSTI

1. Z hlediska trvanlivosti (doby uložení) jsou cookies děleny na dočasné cookies (session cookies) a dlouhodobé cookies (persistent cookies).
2. Dočasné cookies jsou cookies, které se aktivují v okamžiku otevření webových stránek, a které se automaticky vymažou v okamžiku opuštění webových stránek. Dlouhodobé cookies jsou cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele po dobu stanovenou v souborech cookies.

DĚLENÍ COOKIES Z HLEDISKA PŮVODU

1. Z hlediska původu jsou rozlišovány cookies „první strany“ (first party cookies) a cookies „třetí strany“ (third party cookies).
2. Nezbytně nutné cookies (strictly necessary cookies) jsou cookies, které jsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek. Používání nezbytně nutných cookies nevyžaduje souhlas uživatele.
3. Výkonnostní cookies (performance cookies) jsou cookies, které shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem uživatelé používají webové stránky, například jaké podstránky jsou uživateli navštěvovány nejčastěji či o jaký obsah se uživatelé zajímají nejčastěji. Tyto informace pak umožňují zlepšovat atraktivitu a optimalizovat obsah webových stránek. Používání výkonnostních cookies vyžaduje souhlas uživatele.
4. Funkční cookies (functionality cookies) jsou cookies, které si „pamatují“ informace o volbách a preferencích uživatele (například uživatelské jméno, volbu jazyka či preferovanou velikost písma), a které tak zvyšují uživatelský komfort webových stránek. Používání funkčních cookies vyžaduje souhlas uživatele.
5. Cílené cookies (targeting cookies) jsou cookies, které umožnují cíleně nabízet uživatelům více relevantní, preferovaný obsah, a to na základě specifických zájmů uživatelů. Tyto cookies jsou označovány též jako reklamní cookies (cílené reklamní cookies), neboť velice často jsou tyto cookies využívány pro reklamní a marketingové účely (například pro zobrazování cílené reklamy uživatelům). Používání cílených cookies vyžaduje souhlas uživatele.

VÍCE INFORMACÍ O COOKIES

Více informací o souborech cookies můžete nalézt na následujících odkazech: https://www.aboutcookies.org/ a https://youronlinechoices.eu/.

Druhy a typy souborů cookies

Dále uvedené tabulky obsahují popis cookies používaných na našich Webových stránkách:

COOKIES „PRVNÍ STRANY“

Název Funkce Účel Trvanlivost
PHPSESSID
nezbytně nutné
Cookie vygenerované aplikacemi založenými na jazyce PHP. Jedná se o obecný identifikátor používaný k udržení proměnných relace uživatele.
po dobu relace

COOKIES „TŘETÍ STRANY“

Název TŘETÍ STRANA (OSOBA) Funkce Účel Trvanlivost
_utma
Google Analytics
výkonnostní
Tento soubor cookie je využíván službou Google Analytics pro odlišení uživatelů a relací. Soubor cookie je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána službě Google Analytics.
2 roky
_utmb
Google Analytics
výkonnostní
Tento soubor cookie je využíván službou Google Analytics pro odlišení nových relací a návštěv. Soubor cookie je aktualizován pokaždé, když jsou data odeslána službě Google Analytics.
30 minut
_utmc
Google Analytics
výkonnostní
Tento soubor cookie je využíván službou Google Analytics pro určení nových návštěvníků.
po dobu relace
_utmt
Google Analytics
výkonnostní
Tento soubor cookie je využíván službou Google Analytics ke sledování pohybu návštěvníka na stránkách.
6 měsíců
_utmz
Google Analytics
výkonnostní
Tento soubor cookie je využíván službou Google Analytics pro ukládání zdroje provozu nebo kampaně, který vedl k návštěvě uživatele.
6 měsíců
Bližší informace o cookies „třetí strany“ používaných na našich Webových stránkách lze nalézt na následujícím odkazu Google Analytics Cookie Usage on Websites.

SPRÁVA A DEAKTIVACE COOKIES

Využívání souborů cookies můžete spravovat či deaktivovat ukládání cookies v rámci nastavení Vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme však, že deaktivace cookies může vést k omezení funkčnosti našich Webových stránek, příp. způsobit úplnou nefunkčnosti některých jejich částí.

Na následujících odkazech získáte bližší informace o tom, jak spravovat nastavení cookies či je deaktivovat cookies v nejčastěji používaných webových prohlížečích: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari .