TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZUŠ RYCHVALD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021
ZUŠ Rychvald - informace
ObÚ Dětmarovice - informace
ZŠ Dolní Lutyně - informace
kritéria pro přijetí
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (přineste, prosím, vyplněné s sebou k talentovým zkouškám - pro žáka i doprovázející osobu).

VÝUKA OD 11.5.2020
Od pondělí 11. 5. 2020 pokračujeme v naší škole v online distanční formě vzdělávání. Důvodem je nemožnost splnění podmínek, nařízených metodikou MŠMT "Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020".
O případné změně režimu Vás budeme informovat.

ŘEDITELSKÉ VOLNO
V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji ředitelské volno na dny  25. - 29. května 2020.
Škola bude uzavřena z důvodu plánované rekonstrukce.

V Rychvaldu dne 11.5.2020
Mgr. Radim Plšek
ředitel