Vlasta Matonogová, ředitelka školy

Umění po staletí promlouvá k duším lidí, především však k těm, kteří jsou ochotni a připraveni je vnímat, ať už v bohatství hudby nebo barevnosti obrazů. Než člověk dospěje a pochopí onu hloubku a pravdivost, která je skryta ve skutečných skvostech hudby, literatury, výtvarného umění, architektury či tance, je před ním dlouhá cesta, na jejímž počátku stojíme my, učitelé základních uměleckých škol, a je jen na nás, jak přivítáme a povedeme naše malé adepty - budoucí vnímatele umění. Velice trpělivě a snášenlivě jim musíme předávat záblesky našeho vlastního poznání. A všichni ti z vás, kterých se umění jen letmo dotklo, vědí nejlépe, že není podstatné, kolika soutěží a přehlídek se zúčastnili, ale kam až ve svém poznání došli.

ČLÁNKY - KOMENTÁŘE - AKTUALITY


 • Rychvaldské kulturní jaro  
 • Talentové zkoušky do ZUŠ Rychvald  
  - termíny a kritéria.
 • Současné aktivity naší školy  
 • Úspěchy našich žáků v okresním a krajském kole soutěží MŠMT  
 • Žákyně naší školy Zuzana Nešporková  
  úspěšně absolvovala talentové zkoušky a byla přijata ke studiu oboru Hra na zobcovou flétnu na Janáčkovu konzervatoř Ostrava. Blahopřejeme.
 • Gradus ad Parnassum  
  Poděkování našim učitelům a žákům - Doc. Eliška Novotná z fakulty umění Ostravské university
 • Výsledky školního kola soutěží MŠMT  

 • Ve dnech 28.5. - 1.6. probíhají v ZUŠ Rychvald postupové a závěrečné zkoušky
  hudebního oboru. Výuka kromě výtvarného a literárně dramatického oboru odpadá.


  Pozvánka k účasti ve sboru

  Přijměte pozvání k účasti v našem sboru učitelů, rodičů, žáků současných i bývalých a příznivců naší školy. Zkoušky jsou naplánovány na úterý 17.4. v 16:30, úterý 24.4. v 17:30, středu 2.5. v 17:15, středu 9.5. v 17:15 hodin a v úterý 22.5. v 16:30 hodin. Notový materiál si můžete stáhnout ZDE.
  článek publikovala Vlasta Matonogová

  ZUŠ OPEN

  Letos budeme opět mezi 370 základními uměleckými školami, které v rámci jednoho společného dne ve veřejném prostoru předvedou, co vše je možné se u nás naučit. Tento den by se měl stát dnem oslavy a respektu k unikátnímu českému systému základního uměleckého školství.
  plakat článek publikovala Vlasta Matonogová

  Rychvaldský slavík 2018

  Naší tradiční akcí je letos již XV. ročník pěvecké soutěže Rychvaldský slavík, která proběhne v úterý 5. června v 15.30 v ZUŠ Rychvald. Prezence soutěžících bude v 15:00 v komorním sále školy.
  PŘIHLÁŠKA