Vážení rodiče,


dle Usnesení vlády č. 56 / 2021 o změně krizového opatření ze dne 22.1.2021
se prodlužuje účinnost Usnesení 13 / 2021,
jímž se zakazuje osobní přítomnost žáků
na základním uměleckém vzdělávání, nově do 14.2.2021. Veškerá výuka bude nadále probíhat distanční formou.

------------------------------------------------------

Na základě Opatření MŠMT ze dne
5. 1. 2021 se výpis z vysvědčení
za I. pololetí školního roku 2020/21
nebude předávat
28. 1. 2021, ale v první vyučovací hodině prezenční výuky.


Radim Plšek
ředitel ZUŠ