Vážení rodiče,


poslední Usnesení vlády č. 1263 / 2020 o přijetí krizového opatření ze dne 30.11.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání s výjimkou VZDĚLÁVÁNÍ ZA PŘÍTOMNOSTI NEJVÝŠE 10 ŽÁKŮ.

Tento režim je platný od 7.12.2020 do 12.12.2020. Vzhledem k výše uvedenému bude v této době realizována prezenční formou výuka:

- individuální
- kolektivní (skupiny s počtem do 10 žáků)

Pozn.: Přechod na prezenční formu se netýká veškeré kolektivní výuky v ZUŠ Rychvald, ale pouze některých skupin v předmětech Společná hudební praxe, Hudební nauka a Hudební školička v Hudebním oboru, a skupin v Literárně-dramatickém oboru. Přesné informace obdržíte od svých vyučujících.

Pro pohyb v prostorách školy a v prostorách škol na dalších místech poskytovaného vzdělávání platí přísný zákaz vstupu bez ochranného prostředku dýchacích cest (sejmutí pouze na pokyn učitele při vzdělávacích aktivitách, které to vyžadují, a na dobu nezbytně nutnou). Nadále platí zákaz vstupu doprovázejících osob.

Radim Plšek
ředitel ZUŠ


Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.


Opatření PES pro oblast školství


Krátce před svými devadesátými narozeninami odešel ve středu 14. října 2020 na věčnost ostravský klavírista a pedagog Zdeněk Stibor. Během své dlouhé životní pouti proslul jako interpret s mistrovskou klavírní technikou, který vychoval řadu vynikajících pianistů. Na nezapomenutelnou osobnost vzpomíná ve své reflexi hudební publicista Milan Bátor.<<čtěte více>>