Vlasta Matonogová, ředitelka školy

Umění po staletí promlouvá k duším lidí, především však k těm, kteří jsou ochotni a připraveni je vnímat, ať už v bohatství hudby nebo barevnosti obrazů. Než člověk dospěje a pochopí onu hloubku a pravdivost, která je skryta ve skutečných skvostech hudby, literatury, výtvarného umění, architektury či tance, je před ním dlouhá cesta, na jejímž počátku stojíme my, učitelé základních uměleckých škol, a je jen na nás, jak přivítáme a povedeme naše malé adepty - budoucí vnímatele umění. Velice trpělivě a snášenlivě jim musíme předávat záblesky našeho vlastního poznání. A všichni ti z vás, kterých se umění jen letmo dotklo, vědí nejlépe, že není podstatné, kolika soutěží a přehlídek se zúčastnili, ale kam až ve svém poznání došli.

Týden otevřené výuky

V rámci Týdne otevřené výuky, který se již po několik let stává nátrojem k přiblížení a pochopení práce učitelů se žáky, bude naše škola v týdnu od 27.2. do 3.3. 2017 přístupná široké veřejnosti.
plakát

Absolventský koncert

27. února v 17:00 Vás chceme pozvat do koncertního sálu naší školy na koncert dvou našich absolventů.


plakát

Koncert v maskách

Na již tradiční koncert našich žáků Vás pozveme 28. února v 16:30 do koncertního sálu naší školy.


plakát