Vlasta Matonogová, ředitelka školy

Umění po staletí promlouvá k duším lidí, především však k těm, kteří jsou ochotni a připraveni je vnímat, ať už v bohatství hudby nebo barevnosti obrazů. Než člověk dospěje a pochopí onu hloubku a pravdivost, která je skryta ve skutečných skvostech hudby, literatury, výtvarného umění, architektury či tance, je před ním dlouhá cesta, na jejímž počátku stojíme my, učitelé základních uměleckých škol, a je jen na nás, jak přivítáme a povedeme naše malé adepty - budoucí vnímatele umění. Velice trpělivě a snášenlivě jim musíme předávat záblesky našeho vlastního poznání. A všichni ti z vás, kterých se umění jen letmo dotklo, vědí nejlépe, že není podstatné, kolika soutěží a přehlídek se zúčastnili, ale kam až ve svém poznání došli.

Koncert ke Dni matek v Husově sboru v Rychvaldě 9.5.2017
sbor učitelů, žáků, rodičů a přátel školy

Rychvaldské kulturní jaro popáté

V neděli 28. května v 15 hodin se v rychvaldském Husové sboru sejdou příznivci hudby a především sborového zpěvu. Bude se zde konat jubilejní, již pátý ročník festivalu Rychvaldské kulturní jaro.
článek publikovala Vlasta Matonogová plakát

Rychvaldský slavík

Další již tradiční akcí je XIV. ročník pěvecké soutěže Rychvaldský slavík, která proběhne v úterý 6. června v 15.30 v ZUŠ Rychvald. Prezence soutěžících bude v 15:00 v komorním sále školy.
článek publikovala Vlasta Matonogová plakát

PŘIHLÁŠKA