Vlasta Matonogová, ředitelka školy

Umění po staletí promlouvá k duším lidí, především však k těm, kteří jsou ochotni a připraveni je vnímat, ať už v bohatství hudby nebo barevnosti obrazů. Než člověk dospěje a pochopí onu hloubku a pravdivost, která je skryta ve skutečných skvostech hudby, literatury, výtvarného umění, architektury či tance, je před ním dlouhá cesta, na jejímž počátku stojíme my, učitelé základních uměleckých škol, a je jen na nás, jak přivítáme a povedeme naše malé adepty - budoucí vnímatele umění. Velice trpělivě a snášenlivě jim musíme předávat záblesky našeho vlastního poznání. A všichni ti z vás, kterých se umění jen letmo dotklo, vědí nejlépe, že není podstatné, kolika soutěží a přehlídek se zúčastnili, ale kam až ve svém poznání došli.

Vážení rodiče, žáci současní i bývalí a příznivci školy,
přijďte si s námi, učiteli, zazpívat koledy na Adventním koncertu.

Mikuláš v ZUŠ

V úterý 5. prosince 2017 v 16:00 a 17:30 hodin Vás pozveme na koncerty žáků přípravných a prvních ročníků, spojených s mikulášskou nadílkou.
plakát

Adventní koncert

V neděli 10. prosince 2017 v 16:30 hodin se v rychvaldském Husové sboru bude konat Adventní koncert našich žáků a učitelů. V programu vystoupí také pěvecký smíšený sbor učitelů, žáků, rodičů a příznivců naší školy. Pokud budete chtít posílit jeho řady, rádi Vás uvítáme na zkouškách sboru, které se budou konat každé úterý v 16:30 v koncertním sále školy. Potřebný notový materiál nejdete ke stažení ZDE.
plakát