Vlasta Matonogová, ředitelka školy

Umění po staletí promlouvá k duším lidí, především však k těm, kteří jsou ochotni a připraveni je vnímat, ať už v bohatství hudby nebo barevnosti obrazů. Než člověk dospěje a pochopí onu hloubku a pravdivost, která je skryta ve skutečných skvostech hudby, literatury, výtvarného umění, architektury či tance, je před ním dlouhá cesta, na jejímž počátku stojíme my, učitelé základních uměleckých škol, a je jen na nás, jak přivítáme a povedeme naše malé adepty - budoucí vnímatele umění. Velice trpělivě a snášenlivě jim musíme předávat záblesky našeho vlastního poznání. A všichni ti z vás, kterých se umění jen letmo dotklo, vědí nejlépe, že není podstatné, kolika soutěží a přehlídek se zúčastnili, ale kam až ve svém poznání došli.

ČLÁNKY - KOMENTÁŘE - AKTUALITY


 • Gradus ad Parnassum  
  Poděkování našim učitelům a žákům - Doc. Eliška Novotná z fakulty umění Ostravské university
 • Výsledky školního kola soutěží MŠMT  
 • Kytice aneb pouliční májová veselice - ZUŠ Open v naší škole  
 • Rychvaldské kulturní jaro popáté  
 • Příspěvek do Rychvaldského zpravodaje 5/2017  

 • Týden otevřené výuky

  V rámci Týdne otevřené výuky, který se již po několik let stává nástrojem k přiblížení a pochopení práce učitelů se žáky, bude naše škola v týdnu od 19.2. do 23.2. 2018 přístupná široké veřejnosti.
  plakát

  Koncert v maskách

  Dne 20. února 2018 v 16:30 Vás pozveme na již tradiční Koncert v maskách v koncertním sále naší školy. plakát